NovusPoint RENT

NovusPoint RENT – įmonės dokumentų, verslo procesų bei informacijos efektyvų valdymą užtikrinantis programinės įrangos sprendimas, sukurtas Microsoft SharePoint pagrindu, pritaikytas smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms ir organizacijoms.

Įmonės vidinė elektroninė erdvė, skirta darbuotojų informavimui ir bendravimui, leidžianti organizacijai efektyviai valdyti įmonės procesus, kaupti bei dalintis reikalinga informacija.

Pradinio puslapio dalys

Naujienos
Renginių kalendorius
Skelbimai/Kvietimai
Šiandien biure nėra
Pavadavimai
Gimtadieniai
Apklausos

Meniu

Darbuotojų sąrašas
Apie mus
Misija, vizija, vertybės
Įmonės tikslai
Nuorodos į vidines sistemas
Naudotojo vadovai
Nuotraukų galerija
DUK

Pagalbinė svetainė „Naudinga“

Vidaus tvarkos
Teisės aktai
Šablonai ir formos
Prezentacijos
Firminis stilius
Naudingos nuorodos

E. prašymai – savitarna, skirta darbuotojams parengti ir pateikti tvirtinimui šabloninius personalo prašymus: atostogų, komandiruočių ir kitus. Automatizuojamas visas su atostogomis susijęs dokumentų rengimo procesas: prašymo parengimas, jo pateikimas tvirtinimui ir pasirašymas, automatinis įsakymo generavimas, dokumentų registracija, užduočių pavaduojančiajam asmeniui priskyrimas. Intranete automatiškai paskelbiama, ko šiandien nėra darbe, kas serga, atostogauja arba dirba iš namų.

Prašymai

Atostogos (kasmetinės, tėvystės, neapmokamos ir kitos)
Komandiruotės (Lietuvoje, užsienyje)
Kiti personalo prašymai (ligos, nuotolinio darbo, dėl pavardės keitimo, etato dydžio ar panašiai)

Papildomai užsakomi sprendimai*

Kiti papildomai užsakomi sprendimai (kuro lapai, atostogų grafikas ir likučiai, atsiskaitymo formos išeinant iš darbo ir kt.)

Dokumentų valdymo sistema (DVS) – viena iš pagrindinių sistemos dalių, padedanti nesudėtingai ir efektyviai valdyti ir administruoti skirtingų tipų dokumentų srautus. DVS leidžia tvarkyti bendrus įstaigos dokumentus: registruoti gaunamus, siunčiamus, vidinius dokumentus bei sutartis, siųsti susijusias užduotis sistemos naudotojams. Sistemos naudotojai turi galimybę įkelti dokumentacijos planą, apibrėžti rengiamų dokumentų vizavimo, tvirtinimo, pasirašymo ir kitus procesus bei kaupti naudingus verslo kontaktus. Papildomai yra galimybė įdiegti automatinių priminimų, gautų el. pranešimų registravimo ir kitas funkcijas.

Dokumentai

Gauti dokumentai
Siunčiami dokumentai
Vidaus dokumentai
Personalo dokumentai
Sutartys
Užduotys
Kontaktai

Užduočių valdymas

Užduočių skyrimas
Pavadavimas ir užduočių priskyrimas pavaduojančiajam asmeniui
Užduočių atlikimo kontrolė
Priminimai ir įspėjimai
Automatinis susipažinimas su tvarkomis
Susijusių užduočių atvaizdavimas

Papildomai užsakomi sprendimai*

El. dokumentų formavimas ir el. pasirašymas (el. dokumentų priėmimas, derinimas el. parašu)
Sąskaitos faktūros*
Dokumentų redagavimas online (papildomo OWA serverio diegimas)
Optinis simbolių atpažinimas (OCR)

Nauda organizacijai

 • Gerėja komunikacija
 • Spartėja procesai
 • Didėja veiklos efektyvumas
 • Auga konkurencinis pranašumas
 • Užtikrinama informacijos sauga
 • Mažėja veiklos rizika
 • Palengvinamas vadovavimas
 • Efektyviai valdoma aktuali informacija
 • Paprastėja užduočių delegavimas ir kontrolė
 • Užtikrinamas informacijos ir darbų perimamumas
 • Mažėja tikimybė prarasti dokumentus ir informaciją
 • Kontroliuojama prieiga prie dokumentų ar procesų
 • Mažėja biuro administravimo išlaidos
 • Lanksčios integravimo galimybės

IŠSKIRTINIS PASIŪLYMAS
NovusPoint RENT

Iki 50

naudotojų
399
EUR
mėn.
 • 499 EUR / mėn.

  Į kainą įskaičiuota:
 • • serverio nuoma
 • • prieiga prie NovusPoint RENT platformos ir bazinės struktūros
 • • programinės įrangos licencija
 • • NovusPoint RENT Naudotojo vadovas
 • • 2 val. konsultacijos (sistemos priežiūra, pagalba vartotojams)
 • • 4 val. įvadinė konsultacija – sistemos pristatymas pirmą mėnesį
 • • kainos nurodytos be PVM
 • • NovusPoint RENT bazinės struktūros konfigūravimui ir pritaikymui taikomas atskiras įkainis

Iki 200

naudotojų
559
EUR
mėn.
 • 699 EUR / mėn.

  Į kainą įskaičiuota:
 • • serverio nuoma
 • • prieiga prie NovusPoint RENT platformos ir bazinės struktūros
 • • programinės įrangos licencija
 • • NovusPoint RENT Naudotojo vadovas
 • • 2 val. konsultacijos (sistemos priežiūra, pagalba vartotojams)
 • • 4 val. įvadinė konsultacija – sistemos pristatymas pirmą mėnesį
 • • kainos nurodytos be PVM
 • • NovusPoint RENT bazinės struktūros konfigūravimui ir pritaikymui taikomas atskiras įkainis

Išbandykite nemokamai 30 dienų