• Klientas Modus Group
  • Šalis Lietuva
  • Sritis Automobilių prekyba, mobilumo paslaugos, atsinaujinanti energetika

Projektas “Elektroninių vidaus dokumentų valdymo sistema”

Grupėje atsisakyta įprastų vidinių popierinių dokumentų ir jų kūrimo bei vizavimo procedūrų. Jie pakeisti elektroniniais. Sistema sukurta Microsoft SharePoint Foundation 2013 platformoje. Ji yra centralizuota, t.y. bendra visoms grupei priklausančioms įmonėms, ir lengvai plečiama prijungiant neribotą grupės įmonių skaičių.

 

ĮDOMU

Gudri sistema. Įsakymai bei atostogų prašymai kuriami elektroniniu būdu. Įdomu, kad sukūrus dokumentą, galima suformuoti užduotis visiems, vienam darbuotojui ar jų grupei. Sistema saugo sukurtas užduotis kiekvieno darbuotojo užduočių aplanke, rūšiuoja pagal atlikimo terminą bei primena apie užduotis, kurias vėluojama atlikti. Beje, sistema automatiškai pratęsia užduoties atlikimo trukmę, jei terminas sutampa su savaitgaliu.

Nestandartinis aspektas. SharePoint Foundation (nemokamoje versijoje) sukurtas funkcionalumas, kurio nebūna net ir mokamoje SharePoint Server versijoje: sukurta bendra visų įmonių darbuotojų duomenų bazė, joje atkartotos priklausomybės grupėms bei darbuotojų ryšiai tarp grupės įmonių. Visa kontaktinė informacija prieinama vienoje vietoje.

Atostogos. Sistema formuodama atostogų prašymus automatiškai pati perskaičiuoja atostogų trukmę, jei į planuojamų atostogų laikotarpį patenka valstybinės šventės ar kitos nedarbo dienos. Taip pat suformuoja užduočių rinkinius išeinančiam atostogų ir jį pavaduojančiajam.

 

Apie klientą

Modus grupė – tarptautinė įmonių grupė, daugiausiai veikianti devyniose šalyse: Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Nyderlanduose, Lenkijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, Italijoje ir Ispanijoje. Grupės veikla apima tris pagrindines verslo sritis: atsinaujinančią energetiką („Modus Energy“, „Green Genius“), mobilumo paslaugas („CityBee“) ir automobilių prekybą. Įmonių grupė valdo 14-os automobilių prekės ženklų, tokių kaip „Porsche“, „Bentley“, „BMW“, „Fiat“, „Maserati“ ir kt., atstovybių tinklą.
Grupei priklauso daugiau nei 20 įmonių įvairiose šalyse, kuriose dirba daugiau nei 369 darbuotojai. Darbuotojų ir įmonių ryšiai bei hierarchinė struktūra sudėtingi. Įmonių grupė sparčiai auga, todėl sukurta sistema turi būti lengvai plečiama.