• Klientas Invalda Asset Management
  • Šalis Lietuva
  • Sritis Investicinė bendrovė

Projektas „SharePoint dokumentų valdymo sistema su automatizuotomis funkcijomis“

SharePoint aplinkoje įdiegta dokumentų valdymo sistema bei automatizuoti komandiruočių, atostogų, mokymų organizavimo procesai, palengvintas valdybos balsavimas.

 

ĮDOMU

Valdybos balsavimai. Siekiant greitai priimti bendrus sprendimus dėl svarstomo klausimo, sukurta speciali funkcija, kuri užtikrina, kad balsavimui reikalinga informacija bus pateikta kokybiškai, visi valdybos nariai gaus elektroninius priminimus apie pradedamą balsavimą bei apie jau įvykusio balsavimo rezultatus.

Atostogų prašymų automatizavimas. Tai pats lengviausias būdas išleisti žmones atostogų. Darbuotojas užpildo specialios atostogų prašymo formos laukus, o tvirtintojai vieno mygtuko paspaudimu patvirtina (arba ne) atostogų prašymą. Visą likusį darbą atlieka sistema: suformuoja prašymą, vėliau įsakymą, surenka visus reikalingus parašus (personalo, pavaduojančiojo darbuotojo, vadovų), užregistruoja vidiniuose dokumentuose ir nusiunčia informaciją buhalterijai. Mokymų ir komandiruočių organizavimo procesas panašus.

Komandiruočių ir avanso apyskaitų automatizavimas. Darbuotojas pildo specialius komandiruotės apskaitos formos laukus. Tvirtintojas vieno mygtuko paspaudimu tvirtina (arba atmeta) užpildytą formą. Visą kitą darbą atlieka sistema:  suformuoja įsakymą dėl komandiruotės, surenka būtinų tvirtintojų parašus, siunčia vykdymui avanso apyskaitą, o darbuotojui grįžus iš komandiruotės prašo užpildyti ataskaitą.

 

Apie klientą

AB „Invalda INVL“ yra viena pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse. Bendrovė veikia nuo 1991 metų. Jai priklausančios įmonės („Invaldos INVL“ grupė) bendrai valdo pensijų ir investicinius fondus, alternatyvias investicijas, individualius portfelius, privataus kapitalo, privačios skolos bei kitas finansines priemones. Daugiau kaip 200 tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai yra patikėję valdyti „Invaldos INVL“ grupei virš 1 mlrd. eurų vertės turto.