• Klientas ESO (buvęs LESTO)
  • Šalis Lietuva
  • Sritis Energetika

Projektas “Resursų valdymo sistema”

Organizacijos didelis rūpestis – valdyti išduotą ITT įrangą ir su ja susijusius gerovės paketus (telefonas, pokalbių planas ir limitas, galimybė telefonu mokėti už stovėjimą, automobilio stovėjimo aikštelė ir t.t.), migruojant darbuotojams tarp skyrių, padalinių, išeinant iš darbo, o taip pat planuojant investicijas į ITT įrangos atnaujinimą.
Microsoft SharePoint Server 2010 Enterprise pagrindu sukurtas ir su kitomis sistemomis suintegruotas modulis atliekantis registro, ataskaitų ir apklausų funkcijas.

 

Įdomu

Atkartota hierarchinė struktūra. SharePoint Server 2010 Enterprise platformoje sukurtas organizacijos hierarchinę struktūrą atkartojantis darbuotojų darbo vietos apskaitos modulis, virtualiai prieinamas intranetu.

Sutvarkyti ir migruoti nevienalyčiai duomenys. Atlikus pirminių duomenų auditą, skirtingomis Excel tipo duomenų lentelėmis pateikti duomenys standartizuoti ir importuoti į paruoštą klasifikatorių struktūrą SharePoint aplinkoje.

Išmanusis registras. Sukurtas modulis yra ne tik paskirtų darbo priemonių registras, tačiau atlieka ir išsamios analizės funkcijas, reikalingas investicijoms planuoti, bei geba atlikti darbuotojų apklausas.

 

Apie klientą

„Energijos skirstymo operatorius“ (trumpiau ESO), kurį valdo valstybės kapitalo „Ignitis grupė“, skirsto elektrą ir dujas bei prižiūri skirstomuosius tinklus, kad jie būtų patikimi ir efektyvūs, rūpinasi tinklų gedimų šalinimu ir naujų klientų prijungimu. ESO aptarnauja 1,6 mln. klientų visoje Lietuvoje. Bendrovės aptarnaujamas plotas kvadratiniais kilometrais siekia 65,3 tūkst. km². Šalyje veikia virš 30 klientų aptarnavimo centrų, o įmonių grupėje dirba apie 2500 darbuotojų.
Organizacijoje nebuvo centralizuotos, virtualiai prieinamos ITT resursų registracijos ir apskaitos sistemos, kuri atspindėtų aktualią informaciją einamuoju momentu. Tai ypač svarbu, kai reikia suvaldyti išduotas kompiuterines darbo ir ryšio priemones keičiantis darbuotojams ar jų pareigoms, o įrangai dėl personalo pasikeitimų migruojant tarp centrų ir padalinių.