Pirkimų automatizavimas

Šios funkcijos pagalba automatizuojami visi vidiniai pirkimai. Vykdoma pirkimų schema gali skirtis priklausomai Jūsų organizacijos poreikių ir specifikos.

Tačiau preliminariai automatizuota pirkimų schema gali vykti taip:

 1. Darbuotojas sistemoje užpildo prašymą nupirkti tam tikras prekes (kanceliarinės prekės, kompiuteriai, automobiliai, vaistai, kita įranga ar prekės virtuvei, ar pan.).
 2. Sistema tikrina ar skyrius, kuris suformavo užklausą, dar neviršija biudžeto.
 3. Tuomet arba leidžia toliau formuoti užklausą, arba ne.
 4. Priklausomai nuo pirkinio sumos skiriasi ir vizuojančiųjų pirkinį skaičius. (Tarkime pirkiniams iki 300 EUR reikia tiesioginio vadovo ir skyriaus vadovo leidimo, brangesniems pirkiniams papildomai finansų skyriaus vadovo).
 5. Sistema suformuoja el. prašymo dokumentą, kurį siunčia vizuoti darbuotojo vadovui ar kitiems numatytiems asmenims.
 6. Kai pirkimą patvirtina (vizuoja) visi už pirkimą atsakingi asmenys, formuojamos užduotys skyriams, kurie atlieka pirkimus.

img-8-1170x500

Kiekviena organizacija turi savo vidinių pirkimų specifiką. Todėl jei Jūs manote, kad pirkimai Jūsų organizacijoje galėtų vykti greičiau ir efektyviau – pasikalbėkime! Gal mes galime Jums padėti!

KITOS AUTOMATIZUOTOS FUNKCIJOS

Galima automatizuoti komandiruotes ir avanso apyskaitą, atostogas, vidinius organizacijos pirkimus, gautas sąskaitas, ir net akumuliuoti jas pagal projektus, ir dar daug ką

 • AUTOMATIZUOTOS ATOSTOGOS

  Automatizuojamas visas su atostogomis susijęs dokumentų rengimo procesas. Nuo prašymo rengimo, jo pasirašymo iki automatinio įsakymo generavimo ir užduočių pavaduojančiam asmeniui perdavimo.

 • Gautų sąskaitų automatizavimas

  Tai automatizuotas gautų sąskaitų-faktūrų registravimo ir tvirtinimo procesas. Lengva sekti su skyriaus, veiklos vieneto veikla ar vykdomu projektu susijusius kaštus ir juos administruoti.

 • KOMANDIRUOČIŲ AUTOMATIZAVIMAS

  Automatiškai generuojami ir registruojami komandiruočių prašymai ir įsakymai. Sistemoje atliekamas biudžeto planavimas, tvirtinimas, susijusių padalinių informavimas, bei avanso apyskaita.

 • Vidinių pirkimų automatizavimas

  Tereikia užpildyti užklausą ir paspausti vieną mygtuką. Sistema pati paprašys dokumentą vizuoti visų, kurie turėtų vizuoti, patikrins ar neviršijamas biudžetas, suformuos užduotis pirkimų ar finansų skyriams.