Resursų rezervavimas

DEMONSTRACINĖS TECHNIKOS KLIENTAMS REZERVAVIMAS

Intranetu prieinamas demonstracinės technikos ar demonstracinių prekių sąrašas/sandėlys, kurios gali būti rezervuojamos ir pristatomos klientams, norintiems išbandyti prekes.

Kiekvienas darbuotojas mato ir yra atsakingas tik už jam priskirtas prekes. Sistema kontroliuoja prekės rezervavimo trukmę, kaupia statistiką, primena apie būtinus parengti priėmimo-perdavimo aktus.

VIDINĖMS ĮMONĖS REIKMĖMS

Intranetu prieinamas  bendrai naudojamų išteklių (multimedijos, salių, išmaniųjų lentų, kitos techninės įrangos, automobilių) užimtumo grafikas visiems įmonės darbuotojams.

Intranetu Jūs galite ne tik rezervuoti prekes ar bendrai naudojamus išteklius, automatiškai skelbti ko nėra darbe ir kas ką pavaduoja, viešinti idėjas arba įdiegti motyvatorių, darbuotojų pasitenkinimui darbu ir kūrybiškumui didinti! Įdomu? Pasikalbėkime!

JUMS TAIP PAT GALI BŪTI NAUDINGA

 • AUTOMATIZUOTOS ATOSTOGOS

  Automatizuojamas visas su atostogomis susijęs dokumentų rengimo procesas. Nuo prašymo rengimo, jo pasirašymo iki automatinio įsakymo generavimo ir užduočių pavaduojančiam asmeniui perdavimo.

 • Gautų sąskaitų automatizavimas

  Tai automatizuotas gautų sąskaitų-faktūrų registravimo ir tvirtinimo procesas. Lengva sekti su skyriaus, veiklos vieneto veikla ar vykdomu projektu susijusius kaštus ir juos administruoti.

 • KOMANDIRUOČIŲ AUTOMATIZAVIMAS

  Automatiškai generuojami ir registruojami komandiruočių prašymai ir įsakymai. Sistemoje atliekamas biudžeto planavimas, tvirtinimas, susijusių padalinių informavimas, bei avanso apyskaita.

 • Vidinių pirkimų automatizavimas

  Tereikia užpildyti užklausą ir paspausti vieną mygtuką. Sistema pati paprašys dokumentą vizuoti visų, kurie turėtų vizuoti, patikrins ar neviršijamas biudžetas, suformuos užduotis pirkimų ar finansų skyriams.