PROJEKTŲ VALDYMAS

VISKAS VIENOJE VIETOJE: visi projektai,  jiems priskirti ištekliai, grafikai, laiko ir pinigų atsargos („buferiai“) ir dokumentacija. Darbuotojai, pagal jiems suteiktas teises, mato skirtingą projektų sąrašą; taip pat išsamų projekto (kuriame dalyvauja) planą, grafikus, užduotis ir priskirtus resursus.

PROJEKTŲ KAŠTAI IR AUTOMATIZUOTOS SĄSKAITOS.

 1. Jūs matote ar esamu momentu projekto kaštai neviršija numatyto biudžeto.
 2. Sistema  vienoje vietoje akumuliuoja skirtingiems projektams reikalingus kaštus:  gaunamos sąskaitos automatizuotu būdu apskaitomos  ir gali būti išskirstomos pagal projektus. T.y. jei gaunate sąskaitas, kuriose kaštai dalinami projektui A, B, C, tuomet kitą sąskaitą – projektams B, C, trečią sąskaitą – projektui A. Vėliau Jūs vienoje vietoje galite matyti akumuliuotus patirtus kaštus visiems projektams atskirai, o sistema gali generuoti priėmimo perdavimo aktus pagal pasirinktą projektą ir laikotarpį.
 3. Galima išskaidyti sąskaitoje nurodytą sumą į dalis. Kiekvieną dalį priskirti atskiram kaštų centrui. Automatiškai generuoti priėmimo perdavimo aktus.

KIEK LIKO LAIKO. Sistema išrūšiuoja  projektus pagal projekto pabaigos datą. Aukščiausiai rodomi vėluojami atlikti ir tie, kurių pabaigos data arčiausiai. Sąrašo pabaigoje rodomi jau įgyvendinti projektai. Visuomet rodoma projekto pradžios, pabaigos ir esama data.

AUTOMATINIAI PRANEŠIMAI siunčiami sistemos projekto vadovams, vadovams ar vykdytojams: iki tam tikros užduoties ar projekto pabaigos laiko lieka 72 val.; tuoj baigsis ar jau baigėsi projektui / užduočiai skirtas laikas; kai paskiriama nauja užduotis; kai užduotis atlikta (pranešimas projekto vadovui) ir kai užduotis patvirtinta (kai projekto vadovas patvirtina, kad užduotis atlikta tinkamai).

 

Projektų valdymas gali būti sukurtas pasitelkiant SharePoint  arba Microsoft Project Server. Todėl labai svarbu įvertinti kokie yra Jūsų projektų valdymo poreikiai ir kokios funkcijos Jums būtų naudingiausios! Pasikalbėkime!

JUMS TAIP PAT GALI PRAVERSTI

 • AUTOMATIZUOTOS ATOSTOGOS

  Automatizuojamas visas su atostogomis susijęs dokumentų rengimo procesas. Nuo prašymo rengimo, jo pasirašymo iki automatinio įsakymo generavimo ir užduočių pavaduojančiam asmeniui perdavimo.

 • Gautų sąskaitų automatizavimas

  Tai automatizuotas gautų sąskaitų-faktūrų registravimo ir tvirtinimo procesas. Lengva sekti su skyriaus, veiklos vieneto veikla ar vykdomu projektu susijusius kaštus ir juos administruoti.

 • KOMANDIRUOČIŲ AUTOMATIZAVIMAS

  Automatiškai generuojami ir registruojami komandiruočių prašymai ir įsakymai. Sistemoje atliekamas biudžeto planavimas, tvirtinimas, susijusių padalinių informavimas, bei avanso apyskaita.

 • Vidinių pirkimų automatizavimas

  Tereikia užpildyti užklausą ir paspausti vieną mygtuką. Sistema pati paprašys dokumentą vizuoti visų, kurie turėtų vizuoti, patikrins ar neviršijamas biudžetas, suformuos užduotis pirkimų ar finansų skyriams.