Pildyk – kuro ir ryšio apskaita

Kuro apskaita

Palengvinkite tarnybiniams ir netarnybiniams tikslams sunaudoto kuro bei kitų prekių ar paslaugų degalinėse apskaitą.

Viskas vyksta taip:

 1. Sistemoje kiekvienam automobiliui ir kuro kortelei priskiriamas valdytojas, nustatomas kuro tipas ir kuro norma vasaros ir žiemos metu.
 2. Vieno mygtuko paspaudimu į Jūsų SharePoint sistemą sukeliamos degalinių operatorių ataskaitos. Kiekvienas darbuotojas mato tik savo pirkimus degalinėje.
 3. Darbuotojai, kuriems priskirti automobiliai, gauna priminimus apie prievolę užpildyti ir patvirtinti kuro lapų ataskaitą.
 4. Pakartotinas priminimas išsiunčiamas tiems, kurie po 10 dienų nuo pirmojo prašymo dar būna jos neužpildę.
 5. Darbuotojai į ataskaitą gali suvesti informaciją apie kurą, už kurį buvo sumokėję grynaisiais pinigais.
 6. Sistema tikrina ar sudeginto kuro kiekis yra logiškas atsižvelgiant į kuro normas vasaros bei žiemos periodais.
 7. Sistema neleidžia priskirti darbo reikmėms kitos rūšies kuro (nei numatytas tam tikram automobiliui), maisto ar kitų prekių, už kurias sumokama kortele degalinėje.
 8. Užpildžius ir  patvirtinus ataskaitą, ji užrakinama ir prieinama darbuotojams tik skaitymo režimu.

Vadovai gali peržiūrėti pavaldinių kuro lapų ataskaitas. Jos taip pat prieinamos finansų ar personalo skyriams.

Likus 30 k.d. iki automobilio techninės apžiūros galiojimo pabaigos atsakingiems darbuotojams automatiškai siunčiamas įspėjimas el. paštu.

 

Ryšio paslaugų apskaita

Visų pirma sukuriamas kortelių registras, kuriame kaupiama informacija apie: ryšio ir duomenų perdavimo korteles, jų numerius ir PUK kodus, laisvas korteles, darbuotojoms priskirtas korteles, kortelių mokėjimo planus, darbdavio paskirtus ryšio paslaugų limitus.

 1. Vieno mygtuko paspaudimu į SharePoint aplinką sukeliamos ryšio operatorių ataskaitos, kuriose nurodoma informacija apie: mokėjimų planą, operatoriaus taikomus mokesčius bei kompensacijas, mokėtinas sumas už skambučius, žinutes, mobilaus interneto, skambučių ir žinučių  į užsienį, bei kitas paslaugas.
 2. Kiekvienas darbuotojas gali susipažinti su ataskaitomis, kuriose mato įmonės apmokamą sumą, savo limitą, bei jį viršijančią sumą, kai toks yra.

O kaip kelionės lapų pildymas ir apskaita vyksta Jūsų organizacijoje? Galime apie tai pasikalbėti ir aptarti būdus, kuriuos jau naudoja mūsų klientai! Susisiekime!

JUMS TAIP PAT GALI BŪTI NAUDINGA

Daugelis idėjų ką ir kaip automatizuoti gimsta iš kūrybingo bendradarbiavimo su klientais. Dažniausiai mūsų klausia apie atostogų, komandiruočių automatizavimą ir avanso apyskaitą, gautų sąskaitų automatizavimą ir motyvatorių.

 • AUTOMATIZUOTOS ATOSTOGOS

  Automatizuojamas visas su atostogomis susijęs dokumentų rengimo procesas. Nuo prašymo rengimo, jo pasirašymo iki automatinio įsakymo generavimo ir užduočių pavaduojančiam asmeniui perdavimo.

 • Gautų sąskaitų automatizavimas

  Tai automatizuotas gautų sąskaitų-faktūrų registravimo ir tvirtinimo procesas. Lengva sekti su skyriaus, veiklos vieneto veikla ar vykdomu projektu susijusius kaštus ir juos administruoti.

 • KOMANDIRUOČIŲ AUTOMATIZAVIMAS

  Automatiškai generuojami ir registruojami komandiruočių prašymai ir įsakymai. Sistemoje atliekamas biudžeto planavimas, tvirtinimas, susijusių padalinių informavimas, bei avanso apyskaita.

 • Vidinių pirkimų automatizavimas

  Tereikia užpildyti užklausą ir paspausti vieną mygtuką. Sistema pati paprašys dokumentą vizuoti visų, kurie turėtų vizuoti, patikrins ar neviršijamas biudžetas, suformuos užduotis pirkimų ar finansų skyriams.