Motyvatorius

Iš tiesų: žmonės  dirba ne vien dėl pinigų ir gerovės paketo. Jiems svarbu jaustis pripažintiems, vertinamiems, svarbiems ir kad tai, ką jie daro turi prasmę ir/ar naudą.

Įsivaizduokite sistemą, kuri kiekvieną mėnesį kiekvienam žmogui suteikia tam tikrą kiekį taškų.

 • Šiuos taškus žmogus dovanoja kitiems. Už pasiekimus, idėjas, aktyvumą, atsakomybę – ar kitas  vertybes.
 • Pats šių taškų negali sukaupti ar panaudoti sau.
 • Tačiau kiekvienas darbuotojas gali kaupti taškus, gaunamus dovanų iš kolegų. Kaupti  gali visus metus.
 • Už taškus įsigys jam reikalingus dalykus motyvacinėje organizacijos parduotuvėje.
 • Kokie tai  „dalykai“ nusprendžia organizacija. Tai gali būti: laisvadienis (-iai), automobilio parkavimo vieta, knygos, bilietai į koncertą ar teatrą, vakarienė restorane ar abonementas į sporto klubą ir t.t.

Tokią sistemą įdiegėme NMA. Susipažinkite su jų istorija.

Mokslininkai įrodė: žmonių kūrybiškumas ir pasitenkinimas darbu tiesiogiai priklauso nuo to, kiek žmonių jis pažįsta ir kokiuose santykiuose su jais yra. Padėkite darbuotojams susipažinti, paskatinkite jų kūrybiškumą!

KITOS GALIMYBĖS PALENGVINTI DARBĄ

Pavyzdžiui, Jums svarbu apskaityti kurą, kuris sunaudojamas ne tarnybiniais tikslais. Arba Jūs nuolat tikrinate sertifikatų registrą, kad spėtumėte atnaujinti besibaigiančių sertifikatų galiojimą

 • AUTOMATIZUOTOS ATOSTOGOS

  Automatizuojamas visas su atostogomis susijęs dokumentų rengimo procesas. Nuo prašymo rengimo, jo pasirašymo iki automatinio įsakymo generavimo ir užduočių pavaduojančiam asmeniui perdavimo.

 • Pildyk

  Degalinių ir ryšių operatorių duomenys automatizuotai surenkami ir pateikiami per Jūsų DVS. Jūs galite atlikti korekcijas, matyti ne su darbu susijusias išlaidas, bei suvesti papildomą informaciją.

 • Motyvatorius

  Žmonės dirba ne vien dėl gero atlyginimo. Dar yra emocijos, santykiai ir pasitenkinimas darbu. Skatinkite darbuotojų "minkštuosius ryšius", pozityvias emocijas, tarpusavio komunikaciją ir kūrybingumą!

 • ISO VALDYMAS

  Visa dokumentacija vienoje vietoje. Paprastesnis veiklos rodiklių, neatitikčių valdymas, bei sklandesnis kokybės gerinimo procesas.