KOMANDIRUOČIŲ AUTOMATIZAVIMAS

 • AUTOMATIZUOTAS ĮSAKYMŲ RENGIMAS IR REGISTRAVIMAS. Norėdamas vykti į komandiruotę darbuotojas sistemoje užpildo kortelę. Iš tos kortelės sistema automatiškai pati sugeneruoja visus reikalingus dokumentus, kuriuos el. būdu redaguoja, tvirtina ir vizuoja susiję asmenys.
 • BIUDŽETAS. Sistemoje atliekamas biudžeto planavimas, jo tvirtinimas pagal skyrių pavaldumo ir metinių biudžetų logiką (patikrinama ar skyrius dar turi pakankamai lėšų planuojamai komandiruotei vykdyti).
 • PLANAVIMAS. Planuojant komandiruotę sistema paklausia ar reikalingas apgyvendinimas, transportas, draudimas. Dienpinigiai į užsienio šalis automatiškai nustatomi pagal LRS normas. Tad niekas nieko nepamiršta, nesupainioja.
 • Informuojami susiję padaliniai. Tai vyksta automatiškai, vos patvirtinama komandiruotė.
 • PO KOMANDIRUOTĖS. Vos žmogus grįžo po komandiruotės sistema iš karto prašo užpildyti du dokumentus: avanso apyskaitą ir komandiruotės ataskaitą. Kol šie dokumentai neužpildomi, komandiruotė neuždaroma, o darbuotojo užduočių sąraše atsiranda įspėjimas apie vis dar neatliktas užduotis.
 • AVANSO APYSKAITA. Žmogus sistemoje suveda visus realiai patirtus kaštus, bei prideda  juos  įrodančius dokumentus. Buhalterijai nebereikia gaudyti ir ieškoti pasimetusių dokumentų, be to gauna jau suskaičiuotas sumas. Tai labai naudinga, kai komandiruotę iš dalies kompensuoja partneriai ir atsakingas žmogus (dažniausiai personalo ar rinkodaros specialistas) turi įrodyti patirtus kaštus.
 • KOMANDIRUOTĖS ATASKAITA. Pagal komandiruotės pobūdį, sistema gali prašyti įkelti išlaikytą sertifikatą ar mokymų diplomą, ne tik užpildyti ataskaitą.

O jei iš viso atsisakytumėte popierinių dokumentų? Naudotumėte elektroninį parašą?

Novus Point DVS visiškai integruota su el. pristatymo sistema, tad net  valstybinėms institucijoms galėtumėte be vargo siųsti el. dokumentus. Norite sužinoti daugiau? Norite sužinoti daugiau? Susisiekime!

KITI BŪDAI PALENGVINTI DARBĄ

Jei dar pridėtumėte automatinį naujokų supažindinimą su įmonėje galiojančiomis tvarkomis, įstatymais, darbuotojų žinių testavimą, automatizuotumėte gautas sąskaitas ir jų išskirstymą per kaštų centrus, tikėtumėte - technologijos tikrai palengvina Jūsų darbą

 • AUTOMATIZUOTOS ATOSTOGOS

  Automatizuojamas visas su atostogomis susijęs dokumentų rengimo procesas. Nuo prašymo rengimo, jo pasirašymo iki automatinio įsakymo generavimo ir užduočių pavaduojančiam asmeniui perdavimo.

 • Gautų sąskaitų automatizavimas

  Tai automatizuotas gautų sąskaitų-faktūrų registravimo ir tvirtinimo procesas. Lengva sekti su skyriaus, veiklos vieneto veikla ar vykdomu projektu susijusius kaštus ir juos administruoti.

 • KOMANDIRUOČIŲ AUTOMATIZAVIMAS

  Automatiškai generuojami ir registruojami komandiruočių prašymai ir įsakymai. Sistemoje atliekamas biudžeto planavimas, tvirtinimas, susijusių padalinių informavimas, bei avanso apyskaita.

 • Vidinių pirkimų automatizavimas

  Tereikia užpildyti užklausą ir paspausti vieną mygtuką. Sistema pati paprašys dokumentą vizuoti visų, kurie turėtų vizuoti, patikrins ar neviršijamas biudžetas, suformuos užduotis pirkimų ar finansų skyriams.