ISO valdymas

Jei siekiate turėti „gyvą“, t.y. iš tiesų veikiantį ISO – kokybės vadybos standartą, jis turi būti tarsi procesas. Gyvas,  vystomas, keičiamas, o ne vieną kartą sukurtos dokumentų bylos, apie kurias pamirštama iki kito audito.

 • Organizacijos vadovai ir skyriai tampa tam tikrų funkcijų, procesų ir rodiklių savininkais. Tad užregistravus klaidą, neatitiktį, pasiūlymus, sistema automatiškai generuoja užduotis susijusiems vartotojams.
 • Kiekvienas vartotojas, pagal savo atsakomybės ribas, gauna ir vykdo užduotis, vertina rodiklius, teikia pasiūlymus rodikliams pagerinti, sprendžia klaidas ir informuoja vadovybę.
 • Sistema leidžia patogiai sekti visų rodiklių būsenas, taip pat peržiūrėti blogus ir vidutiniškus rodiklius, skirti užduotis ar inicijuoti pasiūlymus prastiems veiklos rodikliams gerinti.
 • Galima naudotis viešomis diskusijų ir pasiūlymų erdvėmis tobulinant procesus.

Siekiant gyvybingos kokybės vadybos Jūs galite naudotis darbuotojų mokymais ir testais.

Tarkime, artėja ISO auditas, Jūs suteikiate medžiagą ir laiką susipažinti, o paskui tam tikrus darbuotojus ar jų grupes per sistemą pakviečiate laikyti testą. Taip daug lengviau surasti neatitiktis ir žinių spragas anksčiau nei tai padarys išorinis auditorius!

JUMS GALI BŪTI NAUDINGOS IR ŠIOS FUNKCIJOS

 • AUTOMATIZUOTOS ATOSTOGOS

  Automatizuojamas visas su atostogomis susijęs dokumentų rengimo procesas. Nuo prašymo rengimo, jo pasirašymo iki automatinio įsakymo generavimo ir užduočių pavaduojančiam asmeniui perdavimo.

 • Pildyk

  Degalinių ir ryšių operatorių duomenys automatizuotai surenkami ir pateikiami per Jūsų DVS. Jūs galite atlikti korekcijas, matyti ne su darbu susijusias išlaidas, bei suvesti papildomą informaciją.

 • Motyvatorius

  Žmonės dirba ne vien dėl gero atlyginimo. Dar yra emocijos, santykiai ir pasitenkinimas darbu. Skatinkite darbuotojų "minkštuosius ryšius", pozityvias emocijas, tarpusavio komunikaciją ir kūrybingumą!

 • ISO VALDYMAS

  Visa dokumentacija vienoje vietoje. Paprastesnis veiklos rodiklių, neatitikčių valdymas, bei sklandesnis kokybės gerinimo procesas.