Gautų sąskaitų automatizavimas

AUTOMATIZUOTAS REGISTRAVIMO IR TVIRTINIMO PROCESAS

 • Gautos sąskaitos-faktūros (S/F) nuskenuojamos ir automatiškai registruojamos. Visi tolimesni veiksmai vyksta sistemoje ir atliekami elektroniniu būdu. Tad S/F niekuomet nepasimeta ir nelieka pamirštos gulėti ant vadovų stalų.
 • Sistemos pagalba visi su sąskaita susiję asmenys gauna užduotis patvirtinti ir vizuoti S/F.
 • Tvirtintojai gali įtraukti papildomus asmenis. Galima matyti kiek vadovų jau patvirtino dokumentą, kas dar to nepadarė ir kas dar tvirtins vėliau.
 • Sistema primena, jei vėluojama vizuoti sąskaitą-faktūrą.
 • Bet kuriuo metu galima matyti, kokios sąskaitos jau suvestos į sistemą.

SĄSKAITOS IŠSKAIDYMAS

 • Betvirtindami sąskaitą galite išskaidyti bendrą sumą  į atskiras sumas, tenkančias padaliniams, projektams ar prekiniams ženklams.
 • Jei pageidaujate, išskirstydami galite nurodyti skirtingas buhalterines sąskaitas. Tai aktualu, tarkime, kai sąskaitą -faktūrą apmoka motininė įmonė, o vėliau ji išrašo skirtingas sąskaitas grupės įmonėms.
 • Ant gautos sąskaitos galima uždėti el. antspaudą, kuriame nurodoma, kokia kaštų dalis tenka skirtingiems kaštų centrams (projektams/ padaliniams).
 • Galimybė generuoti ataskaitas (Microsoft Excel) pagal skirtingiems kaštų centrams išskirstytas išlaidas.

Automatizuotos sąskaitos ypač dera su projektų valdymo moduliu. Jos pagreitina dokumentų tvirtinimo ir vizavimo procedūras, bei padeda užtikrinti, kad jos niekuomet nebus pamestos, užmirštos ar netinkamai išskirstytos. Norite pamatyti realų atvejį? Susisiekime!

AUTOMATIZUOKITE RUTININES IR VARGINANČIAS DARBO DALIS

 • AUTOMATIZUOTOS ATOSTOGOS

  Automatizuojamas visas su atostogomis susijęs dokumentų rengimo procesas. Nuo prašymo rengimo, jo pasirašymo iki automatinio įsakymo generavimo ir užduočių pavaduojančiam asmeniui perdavimo.

 • Pildyk

  Degalinių ir ryšių operatorių duomenys automatizuotai surenkami ir pateikiami per Jūsų DVS. Jūs galite atlikti korekcijas, matyti ne su darbu susijusias išlaidas, bei suvesti papildomą informaciją.

 • Motyvatorius

  Žmonės dirba ne vien dėl gero atlyginimo. Dar yra emocijos, santykiai ir pasitenkinimas darbu. Skatinkite darbuotojų "minkštuosius ryšius", pozityvias emocijas, tarpusavio komunikaciją ir kūrybingumą!

 • ISO VALDYMAS

  Visa dokumentacija vienoje vietoje. Paprastesnis veiklos rodiklių, neatitikčių valdymas, bei sklandesnis kokybės gerinimo procesas.