Dokumentų valdymo sistema (DVS)

Tai Novus Point sistemos pagrindas, prie kurio galite prijungti kitas Jums reikalingas funkcijas. Ši SharePoint DVS dalis padeda sumažinti rankiniu būdu administruojamų dokumentų srautus. Pagrindinės funkcijos:

1. Veikia elektroninis parašas su kvalifikuotu sertifikatu, o vidiniams dokumentams elektroninis parašas -žyma. 

2. DVS visiškai suderintas su „e.perdavimo“ sistema.

3. Priemonės dokumentams valdyti, klasifikuoti, archyvuoti. Šių priemonių pagalba organizuojamas dokumentacijos planas, o pagal jį sudaromos bylos ir registrai.

4. Bendrų dokumentų tvarkymas:

 • Registruoja gaunamus, siunčiamus ir vidinius dokumentus (įsakymai, potvarkiai, tvarkos, prašymai, tarnybiniai pranešimai) bei sutartis.
 • Galima paskirti užduotis, susijusias su kiekvienu dokumentu.
 • Kiekvienas darbuotojas mato jam paskirtas užduotis, o vadovas – priskirtų užduočių būsenas.
 • Automatizuoja bendrai kuriamų dokumentų derinimo, vizavimo, tvirtinimo ir registravimo procesus. Viskas vyksta elektroniniu būdu.
 • Sistema primena, jei proceso eigoje viena ar kita grandis neatlieka savo darbo dalies, kuriant bendrus dokumentus.

5. Veikia organizacijos adresatų svetainė.

Tai – tipinės DVS dokumentų svetainės dalys. Jei Jūs norite automatizuoti rutininį personalo ar rinkodaros skyriaus darbą, Jūs galite pasirinkti papildomas funkcijas iš funkcijų sąrašo. Arba mes galime jas Jums sukurti. Pasikalbėkime!

KITOS DVS FUNKCIJOS, KURIOS GALI JUMS PRAVERSTI

Novus Point - dokumentų valdymo sistema - sukurta kaip SharePoint konstruktorius. Jūs visuomet galite pasirinkti tas dalis, kurios Jums yra reikalingiausios.

 • AUTOMATIZUOTOS ATOSTOGOS

  Automatizuojamas visas su atostogomis susijęs dokumentų rengimo procesas. Nuo prašymo rengimo, jo pasirašymo iki automatinio įsakymo generavimo ir užduočių pavaduojančiam asmeniui perdavimo.

 • Pildyk

  Degalinių ir ryšių operatorių duomenys automatizuotai surenkami ir pateikiami per Jūsų DVS. Jūs galite atlikti korekcijas, matyti ne su darbu susijusias išlaidas, bei suvesti papildomą informaciją.

 • Motyvatorius

  Žmonės dirba ne vien dėl gero atlyginimo. Dar yra emocijos, santykiai ir pasitenkinimas darbu. Skatinkite darbuotojų "minkštuosius ryšius", pozityvias emocijas, tarpusavio komunikaciją ir kūrybingumą!

 • ISO VALDYMAS

  Visa dokumentacija vienoje vietoje. Paprastesnis veiklos rodiklių, neatitikčių valdymas, bei sklandesnis kokybės gerinimo procesas.